Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επίλογος

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980, η φεμινιστική αμφισβήτηση έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες. Στο θεσμικό επίπεδο, οι νόμοι της ισότητας έχουν διαποτίσει τον νομικό πολιτισμό της χώρας, αν και πολλές ανισότητες επιβιώνουν στους ισχύοντες νόμους. Στο επίπεδο των αντιλήψεων, οι διακρίσεις κατά των γυναικών, στον βαθμό που συνειδητοποιούνται, αποκτούν κοινωνικό χαρακτήρα. Ο φεμινισμός της Μεταπολίτευσης κατάφερε να τις αναδείξει και να τις συνδέσει με τις σχέσεις κυριαρχίας ανάμεσα στα φύλα. Για μεγάλο όμως μέρος των πολιτών, οι διακρίσεις κατά των γυναικών παραμένουν ακόμη αφανείς και θεωρούνται απόλυτα φυσικές. Στο επίπεδο των κοινωνικών πρακτικών συνυπάρχουν, συχνά με εντάσεις, τάσεις διαιώνισης των έμφυλων ιεραρχιών με απόπειρες αλλαγής ή και ανατροπής τους. Ο φεμινισμός της Μεταπολίτευσης επηρέασε συνειδήσεις και πρακτικές, ο σεξισμός εξακολουθεί ωστόσο συχνά να συνιστά τον ιδεολογικό και κοινωνικό κανόνα. Κατά τη δεκαετία του 1990, οι περισσότερες φεμινιστικές φωνές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας έχουν πλέον σιγήσει. 

Πολλές αυτόνομες ομάδες διαλύονται, φεμινιστικά έντυπα διακόπτουν την κυκλοφορία τους και η παρουσία των γυναικών στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων μειώνεται όλο και περισσότερο. Οι φεμινίστριες αναζητούν τις αιτίες της σιωπής και κάνουν λόγο για κρίση του γυναικείου κινήματος. Τη λειτουργία τους συνεχίζουν οι γυναικείες οργανώσεις, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο επηρεασμένες από τον φεμινιστικό λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές. Νέες δράσεις για το γυναικείο ζήτημα εγκαινιάζονται τα χρόνια αυτά με σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διεθνών οργανισμών. Μια σειρά από οδηγίες για την ισότητα ευκαιριών ανάμεσα στα φύλα απευθύνονται προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ και υλοποιούνται αντίστοιχα προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και προώθησης πολιτικών ισότητας. Στο περιβάλλον αυτό, αξίζει να σημειωθεί η δημιουργία δικτύων γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η στήριξη προγραμμάτων φύλου και ισότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια.