Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκδόσεις

img

Εκδόσεις

 

Δοκίμια, επιμελημένες εκδόσεις πηγών, εκδόσεις ιστορικού και κοινοβουλευτικού περιεχομένου, μελέτες σημαντικών ιστορικών και κοινωνικο-πολιτικών φαινομένων, ολοκληρωμένες θεματικές σειρές, λευκώματα, οδηγοί εκθέσεων, πρακτικά συνεδρίων και ημερίδων διαθεματικού ενδιαφέροντος.

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής επιδιώκει την παραγωγή έργων υψηλού επιπέδου που υπηρετούν τους γενικότερους σκοπούς του Ιδρύματος και διακρίνονται για την ποιότητα, τη διεπιστημονικότητα και την αισθητική τους.

Ερευνητικά Προγράμματα

 

Η έρευνα αποτελεί βασική συνιστώσα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος της Βουλής και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του – τόσο των ειδικότερων, όπως η μελέτη των αρχών του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας και η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης του ελληνικού λαού, όσο και στη γενικότερη μορφωτική αποστολή του.
Το Ίδρυμα, σταθερά προσανατολισμένο στη διάχυση της γνώσης, θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της ερευνητικής εργασίας τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, είτε μέσα από τα βιβλία που εκδίδει είτε μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στις ψηφιακές βάσεις ιστορικών τεκμηρίων που αναπτύσσει.

Για την εγκυρότητα και πληρότητα της ερευνητικής προσπάθειας, το Ίδρυμα βασίζεται αφενός στη συνεργασία με έγκριτους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με καταξιωμένους ερευνητές, και αφετέρου στις ειδικές επιστημονικές επιτροπές, στις οποίες αναθέτει την παρακολούθηση και τον συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων.