Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ιστορικό λεξικό των ελληνικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, 1844-1967

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
 

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κατερίνα Δέδε (ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (διευθυντής ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)


Επιστημονική ομάδα: Κατερίνα Δέδε (ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (διευθυντής ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Λίνα Λούβη (αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Ηλίας Νικολακόπουλος (ομότιμος καθηγητής, ΕΚΠΑ), Σωτήρης Ριζάς (Διευθυντής ερευνών, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού/Ακαδημία Αθηνών)

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συγκρότηση ιστορικού λεξικού των ελληνικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, το οποίο εκκινεί από τις εκλογές του 1844, τις πρώτες μετά την παραχώρηση Συντάγματος, και καταλήγει στο 1967. Η συγκεκριμένη μορφή (λήμματα λεξικού) επιλέχθηκε με μια σειρά κριτήρια όπως η χρηστικότητα, η συνοπτικότητα και η ευχερής πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στο υλικό. Το ιστορικό αυτό λεξικό θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στην έρευνα για την κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας, ενώ επιδίωξή του είναι να αποτελέσει έργο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα και όλους τους πολίτες. Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα συγκροτήσει έναν τόμο ο οποίος θα συνεκδοθεί από το Ίδρυμα της Βουλής και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Δείτε εδώ  την έκδοση Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 1844-1967.