Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Holiday block

27/10/2022, 28/10/2022, 17/11/2022,

Διαφάνεια

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
  • Αποφάσεις Δ.Σ. Ιδρύματος της Βουλής
Απόφαση έγκριση για την καταβολή της αμοιβής των μελών της επιτροπής του προγράμματος "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ" για την ΚΣΤ' Σύνοδο 2021-2022
  • 1348/4.10.2022
  • Καθορισμός Αμοιβών και Αποζημιώσεων μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας και ομάδων έργου