Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Holiday block

27/10/2022, 28/10/2022, 17/11/2022,

Διαφάνεια

Απόφαση Κοντογιάννης - Μάνδρος Άγγελος
  • 402/8.3.2023
  • Αποφάσεις Εκτελ. Επ. Ιδρύματος της Βουλής
Απόφαση Μανωλίτση Πετρούλια
  • 309/23.2.2023
  • Αποφάσεις Εκτελ. Επ. Ιδρύματος της Βουλής
Απόφαση Κωνσταντινάκου Δέσποινα - Γεωργια
  • 302/23.2.2023
  • Αποφάσεις Εκτελ. Επ. Ιδρύματος της Βουλής
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
  • Αποφάσεις Δ.Σ. Ιδρύματος της Βουλής