Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκθέσεις

Ιστορία, τέχνες και πολιτισμός, δημοκρατία και πολιτική, είναι οι θεματικοί άξονες των εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής. Οι εκθέσεις παρουσιάζονται στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσω της διοργάνωσης των εκθέσεων επιδιώκεται:

 

‒ η διαμόρφωση συνεργασιών με ειδικούς επιστήμονες, πολιτιστικούς φορείς, δήμους και κοινότητες,

‒ η ουσιαστική εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών και των μαθητών που επισκέπτονται τις εκθέσεις,

‒ η ενίσχυση των σχέσεων της Βουλής μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό με την κοινωνία σε ολόκληρη τη χώρα.

 

EXHIBITIONS-SPREAD 

 

Τρέχουσες Εκθέσεις Αρχείο Εκθέσεων Μόνιμες Εκθέσεις Ψηφιακές Εκθέσεις

 

Οργάνωση και μεταφορά εκθέσεων του Ιδρύματος 2004-2019