Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

CYCLE OF ACTIVITIES: 1821-2021

Cycle of Activities: 1821-2021

The series includes memoirs/diaries and historiographical texts from the nineteenth century, with annotated editions, each including an introductory study about the authors and their work. It includes the following publications: 

 

Artemios N. Michos, Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826) και τινές άλλαι σημειώσεις εις την ιστορίαν του μεγάλου αγώνος αναγόμεναι, [Memoirs of the second siege of Missolonghi (1825-1826) and certain other notes concerning the history of the great struggle], ed. by Maria Euthymiou - Vangelis Sarafis (series: Texts of Remembrance, no. 1), Athens 2019. 

 

Christoforos Perraivos, Απομνημονεύματα πολεμικά διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από του 1820 μέχρι του 1829 έτους, [War memoirs of various battles between the Greeks and the Ottomans in both Souli and Eastern Greece from 1820 to 1829], ed. by Stefanos Papageorgiou (Series: Texts of Remembrance, no. 2), Athens 2019. 

 

Christos Vyzantios, Ιστορία του τακτικού στρατού 1821-1833 [History of the regular army 1821-1833], ed. by Nikos Theotokas, Dionysis Tzakis, (Series: Texts of Remembrance, no. 3), Athens 2020.

 

Kallinikos Kyriakos Kritovoulidis, Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών [Memoirs regarding the war of the Cretans for Greek autonomy], ed. by Eleftheria Zei (series: Texts of Remembrance, no. 4), Athens 2021. 

 

1821 και απομνημόνευμα. Ιστορική χρήση και ιστοριογραφική γνώση [1821 and memoirs. Historical usage and historiographic knowledge]Conference Proceedings, ed. by Dimitris Dimitropoulos - Vangelis Karamanolakis - Niki Maroniti - Pantelis Boukalas, Athens 2020. 

 

Κλέφτικα τραγούδια μεταφρασμένα σε πέντε γλώσσες [Klephtic songs translated into five languages], introduction by Alexis Politis, appendix and editing by Pandelis Boukalas, song selection Pandelis Boukalas - Alexis Politis, Athens 2020. 

 

Forthcoming 

Ioannis Filimon, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας (1834), [Historical essay regarding the Philike Hetairia (1834)], ed. by Kostas Lappas (series: Texts of Remembrance, no. 5)

 

Kanellos Deligiannis, Απομνημονεύματα, [Memoirs], ed. by Nikos Rotzokos (Series: Texts of Remembrance, no. 6)